Máy chấm công các loại, máy chấm công giá tốt, may cham cong, may cham cong gia tot, may cham cong l…

Máy chấm công, máy chấm công vân tay, máy chấm công thẻ cảm ứng, máy chấm công thẻ giấy. Chuyên cung cấp máy chấm công, máy chấm công vân tay, máy chấm công thẻ cảm ứng, máy chấm công giá tốt. Liên hệ 08.37273832, 0906.846648, 0983.012479…

Advertisements
Đường dẫn | Posted on by | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Máy chấm công giá tốt

Banner2010
– MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY VÀ THẺ CẢM ỨNG
Hình ảnh Tên sản phẩm Màn hình Quản lý Dung lượng bộ nhớ Kết nối Giá
Máy chấm công RONALD JACK 3000 TID 4.000 vân tay + thẻ + Pass 80.000 lần chấm RS232/485, TCP/IP 3.988.000
Máy Chấm Công RONALD JACK 8000C Màn hình màu 3000 vân tay + thẻ +Pass 100.000 lần chấm RS232/485, TCP/IP, USB 4.345.000
Máy chấm công RONALD JACK X628C+ID Màn hình màu 3000 vân tay + thẻ +Pass 100.000 lần chấm RS232/485, TCP/IP, USB 4.125.000
Máy chấm công RONALD JACK X628   2.800 vân tay + thẻ + Pass 80.000 lần chấm RS232/485, TCP/IP, USB 3.925.000
Máy Chấm Công RONALD JACK 9900C Màn hình màu 10.000 vân tay + thẻ + Pass 200.000 lần chấm RS232/485, TCP/IP, USB 6.635.000
Máy chấm công RONALD JACK 4000TID-C Màn hình màu 4.000 vân tay + thẻ + Pass 100.000 lần chấm RS232/485, TCP/IP, USB 4.030.000
Máy Chấm Công RONALD JACK 3000 T-C Màn hình màu 3000 vân tay + thẻ 100.000 lần chấm RS232/485, TCP/IP 3.925.000
Máy Chấm Công RONALD JACK U-160C Màn hình màu 3000 vân tay + thẻ +Pass 100.000 lần chấm RS232/485, TCP/IP, USB 5.070.000
Máy chấm công RONALD JACK U-160 2.200 vân tay + thẻ + Pass 80.000 lần chấm RS232/485, TCP/IP, USB 4.870.000
Máy chấm công RONALD JACK T6 2.800 vân tay + thẻ + Pass 80.000 lần chấm RS232/485, TCP/IP 5.395.000
Máy chấm công Wise eye wse 9039 Màn hình màu 10.000 vân tay + thẻ + Pass 100.000 lần chấm RS232/485, TCP/IP, USB  
Máy chấm công Wise eye wse 808 Màn hình màu 3000 vân tay + thẻ +Pass   RS232/485, TCP/IP  
Máy chấm công Wise eye wse – 8000T Màn hình màu 3000 vân tay + thẻ   RS232/485, TCP/IP  
Máy chấm công ZKSoftware U160 2.200 vân tay + thẻ + Pass 80.000 lần chấm RS232/485, TCP/IP  
Máy chấm công ZKSoftware X628C+ID Màn hình màu 1.500 vân tay 50.000 lần chấm RS232/485, TCP/IP  
Máy chấm công ZKSoftware X628 1.500 vân tay 50.000 lần chấm RS232/485, TCP/IP  
Máy chấm công Wise eye wse 9089 Màn hình màu 10.000 vân tay + thẻ + Pass 100.000 lần chấm RS232/485, TCP/IP, USB  
Máy chấm công Wise eye wse 9079 Màn hình màu 10.000 vân tay + thẻ + Pass 100.000 lần chấm RS232/485, TCP/IP, USB  
Máy chấm công HITECH X999 Màn hình màu 3000 vân tay + thẻ +Pass 100.000 lần chấm RS232/485, TCP/IP, USB 4.345.000
Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hello world!

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!

Đăng tải tại Uncategorized | %(count) bình luận